Back to Blog

Marka Oluşturma

Marka, eski dille alamet-i farika; yani farkın alameti anlamına gelir. Eğer özel ürünler ve hizmetler üretiyor ve farkınızı ortaya koymak istiyorsanız ürünlerinizin doğru marka üretimi stratejileri ile bir marka tahsisine ihtiyacı vardır. Kaldı ki, birden fazla ürün üreten firmaların tüm ürün ve hizmetlerine aynı ismi koyabilmeleri söz konusu olmadığından pek çok durumda marka gerekli olmaktadır. Tabii bazı firmalar bir tek marka altında bir çok ürün ve hizmeti sunabilir, kimi firmalar ticari ünvanlarını marka olarak kullanırken ( pek çok firmanın markası ticari ünvanı olarak zannediliyor olsa da) aslında durum farklıdır. Marka Değeri, bu noktada kıymeti anlaşılan bir durumdur. Firmanın Logo ve diğer  Kurumsal Kimlik enstrümanları ile birleşen marka kavramı uzun vadede tek başına kıymet arz etmektedir. Ayrıca marka olmak ve yüksek bir imaja sahip olmak Reklam alanlarını da daha efektif kullanma avantajı sağlarken, kaliteli markalar Halkla ilişkiler enstrümanlarını da başarılı biçimde kullanabilir. Peki marka nasıl oluşturulur?

Marka Kavramı

Markanın oluşturulmasında işletmecilik bakımından bir takım sınırlamalar ve özellikle ismin tahsisinde bir takım sınırlamalar olsa da, ürün zaman zaman markanın şekillenmesine etkili olabilmektedir. Örneğin, Mercedes Benz, veya Harley Davidson, marka ismi tahsisi noktasında işletmecilik prensipleri ile örtüşmez, aynı şekilde Massey Ferguson da bazı global bir ürünün marka seçiminde prensip olarak doğru değildir. Ancak bahsi geçen 3 marka da dünya çapında pek çok kullanıcısı bulunan ve değerleri oldukça yüksek markalardır. Burada sundukları ürünün nitelikleri nedeniyle marka belirlemede önemli ölçeklerden birisi olan kısa ve anlaşılır olma ve kolay söylenebilme kriterleri markanın nitelikleri nedeniyle göz ardı edilebilmiştir. Ancak, her şeye rağmen modern markalar daha basit ve anlaşılır olmaktadır. Örneğin Google, bunun en büyük örneğidir. Günümüzde kısaca internet olarak algılanan Google, kimileri tarafından internet ismi yerine dahi kullanılmaktadır.

  • Kısa
  • Basit
  • Her millet tarafından söylenebilen
  • Akılda kalıcı olma niteliklerini bir arada barındıran markalar, Apple, Asus, Nokia, Dell, Sony vs. şeklinde uzun bir liste olabilir.

Tabii Bu noktada kısaltma olarak bilinen karmaşık markalar da vardır. Örneğin HP, Hewlett-Packard gibi oldukça zor bir öbeğin kısaltması iken; GMC, General Motors Company kısaltmasıdır. Dikkat ederseniz Coca Cola da tüm dünyada Cola olarak anılır. Hatta bu ürün grubunun genel ismi bu markadan türemiştir.

Kurumsal Kimlik ve Marka

Marka Değeri, firmanın logo tasarımı ile iç içe geçer ve kurumsal kimliğin en önemli unsurları marka ve logo olacaktır. Marka ve Logo, pazarlama politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında da büyük öneme sahiptir. Müşterilerin aklında logo veya marka ile bir imaj oluşturabilmek markanın başarısı olacaktır. Bunu sağlamak ise öncelikle kaliteli ürün ve hizmet üretmekle başlayıp, doğru reklam ve halkla ilişkiler alt yapısını kurmakla mümkün olacaktır.

Modern ticaret dünyasında marka değeri yüksek ürün ve hizmetlere sahip olabilmek için içerisinde halkla ilişkiler bileşenlerini de barındıran kalite politikalarına sahip olunması şarttır. Evrensel standartlarla oluşturulmuş kalite politikaları, doğrudan marka değeri üzerinde olumlu etkiye sahiptir ve bu altyapıları kullanan işletmelerin çoğunlukla başarıya ulaştıkları görülecektir.

Marka tanıtımı, reklam, pazarlama-tutundurma ve halkla ilişkiler; marka değerinin yükselmesine ve ürünün müşteriler üzerinde sürekli bir imaja sahip olmasını sağlar. Kurumsal kimlik geliştirmelerini doğru yapmış, logo çalışmalarını ürün veya hizmetin niteliklerine göre gerçekleştirmiş markaların üretim süreçlerini de kalite politikaları dahilinde sürdürmeleri ve sektör trendlerini izlemeleri durumunda başarısız olmaları için hiçbir neden yoktur.

Share this post

Back to Blog